Enter your keyword

Sách hướng dẫn sử dụng kháng sinh

Sách hướng dẫn sử dụng kháng sinh

Sách hướng dẫn sử dụng kháng sinh do Bộ Y Tế ban hành, cập nhật năm 2015. Bộ sách đi kèm là sách hướng dẫn sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm. 2 bộ sách giúp cho cán bộ y tế có thể sử dụng kháng sinh một cách đúng đắn và chính xác, đem lại hiệu quả điều trị cao mà tránh được các tác dụng không mong muốn.

1.Hướng dẫn sử dụng kháng sinh – Bộ Y Tế

2. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM phần 1

3. HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ KHÁNG SINH THEO KINH NGHIỆM phần 2

danh bạ thuốc