Enter your keyword

Đánh giá hiệu quả của phác đồ cấp cứu phản vệ bệnh viện Bạch Mai

Đối tượng

161 bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ tại 8 bệnh viện (3 loại 1, 03 loại 2 và 01 loại 3) được áp dụng phác đồ cấp cứu phản vệ do khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai xây dựng trong thời gian 6/2014 đến 6/2016.

Kết quả

42,9%% phản vệ mức độ nhẹ, 33,8%% mức độ nặng và 23,4% mức độ nguy kịch. Các triệu chứng phản vệ xuất hiện chủ yếu trong vòng từ 2 phút đến 2 giờ đầu (88,1%,) Điều dưỡng là người phát hiện đầu tiên (BV Bạch Mai 97,1%, BV Hùng Vương 90,3%, BV quốc tế Hải Phòng 91%), triệu chứng chủ yếu mày đay (80%), khó thở, thở rít (60%), đỏ da toàn thân (44%), phù niêm (42%). Huyết áp (HA) bình thường (26,5%), HA tụt 62,9%, tăng HA 10,6%. Điều trị phản vệ theo phác đồ có 154 BN, không có tử vong. Liều khởi đầu trung bình 0,48 ± 0,23 mg, lặp lại 0,99 ± 0,56 mg và duy trì 0,2 ±0,29mg. Các triệu chứng thở rít, vật vã và phù niêm cải thiện hết trong vòng 30 phút. Nhóm không theo phác đồ 7/161 BN (4,3%), trong đó 5 BN nặng dùng adrenalin chậm đều tử vong.

Kết luận

Phác đồ cấp cứu phản vệ do khoa Hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai tỏ ra hiệu quả, an toàn, dễ áp dụng ở mọi nơi.