Enter your keyword

Các nhóm kháng sinh đường uống làm gia tăng nguy cơ sỏi thận

Các nhóm kháng sinh đường uống làm gia tăng nguy cơ sỏi thận

Đặt vấn đề

Trong vòng 30 năm qua, tỷ lệ mắc sỏi thận đã tăng lên đến 70% song song với đó là việc sử dụng kháng sinh ngày càng phổ biến. Mới đây các nhà khoa học tại Philadenphia đã lần đầu tiên tiến hành một nghiên cứu để phần nào làm sáng tỏ mối quan hệ này.

thuốc kháng sinh dùng cho phụ nữ có thai

Cần sử dụng kháng sinh cho phụ nữ có thai một cách hợp lý

Nghiên cứu

Thông qua việc sử dụng các dữ liệu sức khỏe tại Anh, các nhà nghiên cứu đã tiến hành ghép cặp 26,000 đối tượng ở nhóm mắc sỏi thận với 260,000 đối tượng ở nhóm chứng và theo dõi việc dùng kháng sinh của họ trong 3 đến 12 tháng trước khi chẩn đoán (hoặc tiến hành ghép cặp theo số ngày sử dụng).

Kết quả

Sau khi điều chỉnh với các yếu tố gây nhiễu, trong 12 nhóm kháng sinh sử dụng có 5 nhóm cho thấy có liên quan đến nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn so với việc không sử dụng (p< 0,001):

  • Sulfa: OR = 2,33 (95%CI: 2,19 – 2,48)
  • Cephalosporin: OR = 1,88 (95%CI: 1,75 – 2,01)
  • Fluoroquinolone: OR = 1,67 (95%CI: 1,54 – 1,81)
  • Nitrofurantoin/methenamine: OR = 1,70 (95% CI: 1,55 – 1,88)
  • Penicillin phổ rộng: OR = 1,27 (95%CI: 1,18 – 1,36)

Trong đó trẻ em có nguy cơ mắc sỏi thận cao nhất và nguy cơ này vẫn có ý nghĩa thống kê trong 3 đến 5 năm kể từ khi sử dụng (trừ nhóm penicillin phổ rộng).

Tạm kết

Các tác giả suy đoán rằng một kháng sinh có thể làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột thì cũng có thể làm thay đổi quá trình chuyển hóa của chất dinh dưỡng đa lượng, vì thế dẫn đến sỏi thận. Họ cũng lưu ý rằng chưa thể loại trừ khả năng kết tinh trực tiếp của kháng sinh trong thận để tạo thành sỏi.

 Dược sĩ cần cân nhắc việc đưa ra cánh bảo về nguy cơ sỏi thận khi bệnh nhân cần sử dụng những nhóm kháng sinh này.

Tài liu tham khảo

Gregory E. Tasian et al. Oral Antibiotic Exposure and Kidney Stone Disease. J Am Soc Nephrol 2018; May 10.