Enter your keyword

Bản cập nhật GOLD 2017 – Thách thức và hướng điều trị mới bệnh nhân COPD

Bản cập nhật GOLD

Bản cập nhật GOLD 2017 vừa chính thức được đăng và đối với việc quản lý bệnh nhân COPD đã có những thay đổi quan trọng liên quan đến việc đánh giá và điều trị bệnh nhân. GOLD 2011 đánh giá bệnh nhân theo (GOLD A, B,C,D) chủ yếu dựa trên mức độ tắc nghẽn đường hô hấp, độ nặng triệu chứng và tiền sử cơn kịch phát.

Điểm khác biệt của bản cập nhật mới

Cách đánh giá cũ đã được thay đổi bằng cách tách rời kết quả đánh giá hô hấp ký với triệu chứng và nguy cơ đợt cấp COPD. Đánh giá phân loại bệnh nhân theo ABCD bây giờ được đề nghị dựa trên triệu chứng và nguy cơ đợt cấp từ đó đưa ra chiến lược sử dụng thuốc điều trị. Trong phiên bản GOLD trước đây khuyến cáo chỉ tập trung vào điều trị ban đầu tuy nhiên trong thực tế thì rất nhiều bệnh nhân đã được điều trị ban đầu và đến gặp bác sĩ với những triệu chứng nặng sau khi thất bại với trị liệu ban đầu. Chính vì vậy chiến lược tăng(hoặc giảm) mức trị liệu được đề nghị. Tất cả 4 nhóm bệnh nhân nên được điều trị ban đầu với thuốc giãn phế quản đơn trị hoặc giãn phế quản dạng phối hợp (kháng Cholinergic và đồng vận Beta 2).

Việc sử dụng ICS là điều trị ban đầu cần được cân nhắc chỉ trong trường hợp bệnh nhân có đặc điểm của hội chứng chồng lắp hen-COPD (ACOS).Mục tiêu điều trị (giảm triệu chứng hiện tại và nguy cơ tương lại) không có thể đạt được chỉ với điều trị bằng thuốc mà những biện pháp không dung thuốc cũng đóng vai trò quan trọng như: cai thuốc lá, phục hồi chức năng hô hấp và tăng khả năng vận động thể lực.