Xin chào! Trang này được tạo ra

bởi Mạnh Cầm, một người thích

Mới cập nhật

#3 Bàn tay vô hình

Bài tóm tắt kinh tế Thế giới trước năm 1820, trích từ chương 1 trong sách Economix của Michael Goodwin và Dan Burr

#2 Nhà hóa học viết gì?

Bài tóm tắt những thể loại mà các nhà hóa học hay viết, trích từ chương 1 trong sách Write Like a Chemist của Marin Robinson

#1 Bài viết đầu tiên

Những suy nghĩ đầu tiên của tôi về mục đích khi tạo ra manhcam.net và cách hoạt động của website này